การจัดเอกสารในภาษา HTML

posted on 16 Aug 2009 10:55 by mtbkzone
คำสั่งเกี่ยวกับการจัดหน้าเอกสาร
คำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดหน้าเอกสารมีดังนี้
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง .....
 • คำสั่ง
  	 ......... 
  	
 • คำสั่ง
  .......
 • คำสั่ง
  .........
แต่ละคำสั่งนั้นมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

คำสั่ง

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขึ้นย่อหน้าใหม่ โดยจะเว้นบรรทัดให้ 1 บรรทัด อาจใช้ align={left , center , right} ขยายเพื่อกำหนดตำแหน่งได้

คำสั่ง

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่

คำสั่ง


เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเส้นในแนวนอน สามารถใช้ส่วนขยายได้ คือ
 • width= เพื่อกำหนดความยาว มีหน่วยเป็น pixel หรือเปอร์เซนต์
 • size= ใช้กำหนดความหนา มีหน่วยเป็น pixel
 • align= ใช้กำหนดตำแหน่งของเส้น ซึ่งจะมี left, right
 • noshade ใช้กำหนดเป็นเส้นทึบ

คำสั่ง ......

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อความหรือรูปภาพให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าจอ

คำสั่ง

 ....... 

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ข้อความอยู่ในย่อหน้าตามที่เรากำหนด

คำสั่ง

.....

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ข้อความอยู่ในย่อหน้า

คำสั่ง

.......

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้เป็นตัวอักษรเอน โดยมากจะใช้กับที่อยู่

เช่น


ข้อความในบรรทัดเดียวกัน

ข้อความในบรรทัดใหม่
ข้อความกึ่งกลางหน้าจอ

ข้อความในบรรทัดเดียวกัน
ข้อความในบรรทัดใหม่ ข้อความกึ่งกลางหน้าจอedit @ 16 Aug 2009 11:04:19 by Admin™

Comment

Comment:

Tweet

+555

#3 By (115.31.142.66) on 2010-08-25 10:06

big smile open-mounthed smile sad smile

#2 By (115.31.142.66) on 2010-08-25 10:05

sad smile question cry surprised smile open-mounthed smile

#1 By (115.31.142.66) on 2010-08-25 10:05