คำสั่งการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ 

 

เราจะใช้คำสั่ง  ซึ่งจะมีตัวช่วยในการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ดังนี้
 • ALT จะใช้แสดงความแทนรูปสำหรับผู้ใช้ Internet ในแบบ Text mode
 • LOWSRC ใช้แสดงรูปที่มีความละเอียดน้อย ก่อนที่จะแสดงรูปจริง
 • ALIGN ใช้กำหนดตำแหน่งการจัดวางของรูปภาพ
  • ALIGN=TOP วางส่วนบรของรูปภาพไว้ที่ baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=LEFT วางตำแหน่งของรูปภาพ ไว้ที่ด้านซ้ายของเอกสาร
  • ALIGN=RIGHT วางตำแหน่งของรูปภาพไว้ที่ด้านขวาของเอกสาร
  • ALIGN=ABSMIDDLE วางส่วนกลางของรูปภาพไว้ที่กลางบรรทัดของข้อความ
  • ALIGN=MIDDLE วางส่วนกลางของรูปภาพไว้ที่ baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=BOTTOM วางส่วนล่างของรูปภาพไว้ที่ baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=ABSBOTTOM วางส่วนล่างของรูปภาพไว้ที่ baseline ของบรรทัด แต่ถ้ามี subscript จะวางไว้ระดับนั้น ซึ่งต่ำกว่า bottom
 • WIDTH จะใช้ในการกำหนดความกว้างของรูปภาพ
 • HEIGHT ใช้ในการกำหนดความสูงของรูปภาพ
 • BORDER ใช้กำหนดการแสดงเส้นขอบรูป
 • VSPACE ใช้กำหนดระยะห่างทางด้านบน, ล่าง
 • HSPACE ใช้กำหนดระยะห่างทางด้านซ้าย, ขวา

edit @ 16 Aug 2009 11:04:09 by Admin™

edit @ 16 Aug 2009 11:06:13 by Admin™

Comment

Comment:

Tweet