การเรียงลำดับรายการด้วยสัญลักษณ์ ใช้ชุดคำสั่ง
 • รายการ
 • รายการ
 • รายการ

อาจจะใช้

  ...

เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ได้แก่ CIRCLE, SQUARE และ DISK

การเรียงลำดับรายการด้วยตัวเลข ใช้ชุดคำสั่ง

 1. รายการ
 2. รายการ
 3. รายการ

อาจจะใช้

  .....

เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งตัวเลขหรือตัวอักษรที่ใช้ได้แก่ 1, i, I, A หรือ a

อาจจะใช้

  ....

เช่น เริ่มที่ 3 หรือ d อาจจะใช้
 • ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เรียงตามปกติ

  การเรียงลำดับรายการแบบเมนู จะใช้ชุดคำสั่ง ....

  ซึ่งจะมีผลเช่นเดียวกับการเรียงลำดับรายการด้วยสัญลักษณ์ แต่จะ จำกัดความยาวไม่เกิน 1 บรรทัดในแต่ละรายการ

  การเรียงลำดับรายการแบบ Directory ใช้ชุดคำสั่ง .....

  มีผลเช่นเดียวกับการเรียงลำดับรายการด้วยสัญลักษณ์ แต่จำกัดความยาวไม่เกิน 24 ตัวอักษรในแต่ละรายการ

  การเรียงลำดับรายการแบบนิยาม  จะใช้ชุดคำสั่ง

  คำศัพท์
  ความหมาย

  บางครั้งอาจทำให้ข้อความกระชับขึ้น โดยใช้

  คำศัพท์
  ความหมาย

   

 • edit @ 16 Aug 2009 11:03:44 by Admin™

  edit @ 16 Aug 2009 11:06:38 by Admin™

  Comment

  Comment:

  Tweet